ad A: (†1086) [12. sz.] ? Odun [sz.] [szn.] (Györffy: DHA. I: 254); 1171 ? Odus [sz.] [szn.] (MNL (OL) Dl. 200616); 12. sz. vége/ odutta vola (HB.); 1211 ? Adamas [sz.] [szn.] (OklSz.); 1372 u./ adna (JókK. 10); 1416 u./³ aad (AporK. 57) J: 1 (†1086) [12. sz.] ? ’juttat; ajándékoz | zukommen lassen; schenken’ # (), 12. sz. vége/ ’ua.’ (); 2 1372 u./ ’szolgáltat | geben, liefern’ # (JókK. 119); 3 1416 u./¹ ’hagy, enged | lassen’ (BécsiK. 2); 4 1416 u./² ’elad | verkaufen’ (MünchK. 70ra); 5 [ki~] 1554 ’közöl, közread | veröffentlichen’ (Tinódi: Cronica Előszó, aa2a) Sz: adás 1272/ ? adasa (MNy. 10: 135); 1372 u./ adas ’adomány | Gabe, Spende’ (JókK. 48); 1941 ’rádió- (v. televízió)műsor | Rundfunk- (oder Fernseh)sendung’ (Nszt.) | adakozik 1372 u./ adakoʒnÿ [sz.] (JókK. 162) | adat 1405 k. adath ’adás, juttatás | Geben’ (SchlSzj. 249.); 1831 ’kiegészítés, adalék | Beleg, Angabe’ (Kreszn.) | adomány 1416 u./¹ adomaṅit (BécsiK. 142) | adogat 1533 adogatta ’többször (egymás után) (át)ad | öfter geben’ (NySz.); 1878 ’labdamenetet indít | (den Ball) aufschlagen’ (Nszt.) | kiadó 1590 törvény ki adóual ’törvényalkotó | Gesetzgeber’ (NySz.); 1621 kiado ’könyvkiadó | Herausgeber’ (Szenczi Molnár: Dict.) | adt- [birtokos személyjellel] 1636 Eb atta ’〈szitokszó része〉 |  〈als Teil eines Schimpfw.〉’ (OklSz.) | adalék 1645 adalékokat ’hagyomány | Tradition’ (Geleji Katona: Válts. 2: 203); 1841 ’kiegészítés, új részlet | Beitrag’ (Nszt.); 1893 ’adalékanyag | Zusatzstoff’ (Nszt.) | adódik 1702 adódik (NySz.) | adományoz 1807 [sz.] (Szily: NyÚSz.) | adag 1824 adag (Nszt.)

Örökség a finnugor korból. |  ≡  Zürj.  (Lu.), (P.) ud- ’itat’; votj.  (Sz.) ud- ’ua.’; md.  (E.), (M.) ando- ’táplál, etet ‹állatot›’; finn anta- ’ad; adományoz’; lp.  (norv.) vuow'de- ’elad’ [fgr. *amta- ’ad’].  ⌂  A fgr. *mt > m. d hangváltozáshoz vö. →tud.  ∼  Az odaadó ’odaadással dolgozó, önfeláldozó’  (1825: NSz.) és az odaadás ’lelkes buzgalom; önfeláldozás’  (1842: NSz.) a ném. hingebend ’odaadó’, ill. ném. Hingabe, Hingebung ’odaadás’ mintájára alkotott nyelvújítási tükörfordítás.

EtSz.; UrAltJb. 28: 68; NyK. 65: 390; MSzFE.; TESz. odaadó a. is; EWUng. adó, adoma, eb-, elő-¹, fór, háládatos, hír-, isten-, kiadós, viszontUN UEW. № 11